KONTAKT

ul. Lipowa 5
32-600 Oświęcim
Telefony:
(0-33) 842-39-20
(0-33) 842-59-20
Fax:
(0-33) 842-34-91
email
Chemorozruch

Przedsiębiorstwo posiada wdrożone systemy zarządzania wg norm :

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • OHSAS 18001 / PN-N-18001
 • ISO 3834-2
 • EN 1090-1

Pliki do pobrania

Przedsiębiorstwo posiada następujące certyfikaty i uprawnienia

 • Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem wg norm ISO 9001:2015, BS OHSAS/18001:2007/PN–N–18001:2004, ISO 14001:2015.
 • Certyfikat spełnienia wymagań normy ISO 3834 – 2 „Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”
 • Certyfikat spełnienia wymagań normy EN 1090-1  „Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych”
 • Certyfikat UDT nr UC-02-13-P/3-15 uprawniający do dokonywania modernizacji rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbiorników stałych cisnieniowych, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłaowych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnienowych do materiałów trujących lub źrących.
 • Certyfikat UDT nr UC-02-13-W/3-15 uprawniający do wytwarzania rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłaowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych przeznaczonych specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnienowych do materiałów trujących lub źrących.
 • Certyfikat UDT nr UC-02-13-N/5-15 uprawniający do wykonywania napraw zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnienowych do materiałów trujących lub źrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących.
 • Certyfikat UDT nr UC-02-13-E/1-15 uprawniający do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.

 

ZAUFALI NAM MIN.

lotos
zakłady azotowe puławy